ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 โทรศัพท์ 0-7328-9563 โทรสาร 0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 22 คน
 
            ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบันนังสตา
เรื่อง : ประกาศสภาเทศบาลตำบลบันนังสตา เรื่อง เปิดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลบันนังสตา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓
รายละเอียด :
      เทศบาลตำบลบันนังสตา ขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกาศสภาเทศบาลตำบลบันนังสตา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยมีกำหนด ๓๐ วัน ตั้งแต่วันทีั่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ รายละเอียดปรากฎตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้
ดาวน์โหลดไฟล์ :
      1.เปิดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลบันนังสตา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒๕๖๓ (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 191.80 KB
ฝ่าย : สำนักปลัด
เมื่อวันที่ : 5 พฤษภาคม 2563