ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 โทรศัพท์ 0-7328-9563 โทรสาร 0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 25 คน
 
            ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบันนังสตา
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ช่องทางการเข้าสู่รบบสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน เพื่อตอบแบบประเมินและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
รายละเอียด :
     ขอเชิญชวนบุคลากรของสำนักงานเทศบาลตำบลบันนังสตา ที่ปฏิบัติในหน่วยงานมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี ร่วมแสดงความคิดเห็นและตอบแบบสอบถามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อจะได้นำผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนายกระดับการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น โดยสามารถกดเข้าลิงค์ หรือ สแกนคิวอาร์โค้ดตามไฟล์ที่แนบมานี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 - 31 กรกฎาคม 2563
ดาวน์โหลดไฟล์ :
      1. ประชาสัมพันธ์ช่องทางการเข้าสู่รบบสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 211.75 KB
ฝ่าย : สำนักปลัด
เมื่อวันที่ : 2 มิถุนายน 2563