ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 โทรศัพท์ 0-7328-9563 โทรสาร 0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 28 คน
 
            ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบันนังสตา
เรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลบันนังสตา เรื่อง รายชื่อผู้ประสบภัยพิบัติ (อุทกภัย) ที่ได้รับความช่วยเหลือ
รายละเอียด :
      ตามที่เทศบาลตำบลบันนังสตา ได้ประกาศให้ผู้ประสบภัยพิบัติ (อุทกภัย) มายื่นลงทะเบียนเพื่อขอรับความช่วยเหลือ ได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลบันนังสตา มีประชาชนมายื่นขอรับความช่วยเหลือ จำนวน ๓ ราย (โคตายเนื่องจากจมน้ำ) นั้น คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลบันนังสตา ได้มีมติเห็นชอบให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติ (อุทกภัย) ดังกล่าว รายละเอียดปรากฎตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
ดาวน์โหลดไฟล์ :
      1.รายชื่อผู้ประสบภัยพิบัติ (อุทกภัย) ที่ได้รับความช่วยเหลือ (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 1.06 MB
ฝ่าย : สำนักปลัด
เมื่อวันที่ : 24 เมษายน 2563