ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 โทรศัพท์ 0-7328-9563 โทรสาร 0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 17 คน
 
            ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบันนังสตา
เรื่อง : พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๑๔ พ.ศ.๒๕๖๒
รายละเอียด :
     กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งเทศบาล ได้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้เป็นปัจจุบัน เพื่อเป็นการเผยแพร่กฎหมายที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ประชาชนได้รับทราบ จึงขอประชาสัมพันธ์ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๑๔ พ.ศ.๒๕๖๒ รายละเอียดปรากฏตามไฟล์ที่แนบมานี้
ดาวน์โหลดไฟล์ :
      1.พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 316.39 KB
      2.พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 14 พ.ศ.2562 (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 186.14 KB
ฝ่าย : สำนักปลัด
เมื่อวันที่ : 11 มิถุนายน 2562