ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 โทรศัพท์ 0-7328-9563 โทรสาร 0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 34 คน
 
            ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบันนังสตา
เรื่อง : รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2562
รายละเอียด :
     เทศบาลตำบลบันนังสตา ได้รับคะแนนผลการประเมินสำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.2562 ได้รับผลคะแนนน้อยที่สุด ในตัวชี้วัดที่ 8 ด้านการปรับปรุงการทำงาน จำนวน 63.02 คะแนน จึงต้องแก้ไขข้อบกพร่องในด้านดังกล่าวและปรับปรุงพัฒนาในด้านตัวชี้วัดอื่นๆ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งๆ ขึ้นไป รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมานี้
ดาวน์โหลดไฟล์ :
      1.รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.2562 (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 275.17 KB
ฝ่าย : สำนักปลัด
เมื่อวันที่ : 2 มิถุนายน 2563