ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 โทรศัพท์ 0-7328-9563 โทรสาร 0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 19 คน
 
            ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบันนังสตา
เรื่อง : ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561
รายละเอียด :
     ประชาสัมพันธ์ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ ได้ศึกษาเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการตามระเบียบดังกล่าว อย่างมีประสิทธิภาพ และผู้ที่มีความสนใจสามารถเปิดดูรายละเอียดได้ตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้
ดาวน์โหลดไฟล์ :
      1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 104.02 KB
      2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๑ (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 3.31 MB
ฝ่าย : สำนักปลัด
เมื่อวันที่ : 20 พฤศจิกายน 2561