ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 โทรศัพท์ 0-7328-9563 โทรสาร 0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 34 คน
 
            ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบันนังสตา
เรื่อง : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี พ.ศ.2563
รายละเอียด :
      ในสถานการณ์ปัจจุบันประเทศต่างๆ ทั่วโลกได้มีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงประเทศ อย่างรวดเร็วทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง วัฒนธรรม ซึ่งส่งผลกระทบต่อการบริหารและพัฒนาประเทศทำให้การบริหารราชการแผ่นดินทั้งส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่น ต้องเผชิญกับความเสี่ยง ที่จะส่งผลกระทบต่อองค์กร เทศบาลตำบลบันนังสตา จีงได้จัดทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมานี้
ดาวน์โหลดไฟล์ :
      1.การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตประจำปี (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 170.82 KB
ฝ่าย : สำนักปลัด
เมื่อวันที่ : 8 มิถุนายน 2563