ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 โทรศัพท์ 0-7328-9563 โทรสาร 0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 23 คน
 
            ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบันนังสตา
เรื่อง : ประกาศจังหวัดยะลา เรื่อง แจ้งเตือนผู้ประกอบการห้ามกักตุนสินค้าหรือฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าและบริการ และให้ปิดป้ายแสดงราคาสินค้าและบริการ
รายละเอียด :
                ตามที่จังหวัดยะลา  ได้ออกประกาศแจ้งเตือนผู้ประกอบการห้ามกักตุนสินค้าหรือฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าและบริการ  และให้ปิดป้ายแสดงราคาสินค้าและบริการ  เพื่อเป็นการกำกับดูแลให้ผู้บริโภคได้รับความเป็นธรรมในการซื้อสินค้าและบริการ  และป้องปรามมิให้ผู้ประกอบการค้าฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าจากสถานการณ์ดังกล่าวโดยไม่มีเหตุผลอันควร  จนทำให้ผู้บริโภคประสบความเดือดร้อน
               เทศบาลตำบลบันนังสตา  จึงขอประชาสัมพันธ์ประกาศจังหวัดยะลา  เรื่อง  แจ้งเตือนผู้ประกอบการห้ามกักตุนสินค้าหรือฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าและบริการ  และให้ปิดป้ายแสดงราคาสินค้าและบริการ  มาเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการร้านค้า  และประชาชนได้รับทราบ  รายละเอียดปรากฎตามไฟล์ที่แนบมานี้
ดาวน์โหลดไฟล์ :
      1.ประกาศจังหวัดยะลา (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 552.74 KB
      2.คำสั่งกระทรวงพาณิชย์ (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 567.19 KB
ฝ่าย : สำนักปลัด
เมื่อวันที่ : 27 มีนาคม 2563