ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 โทรศัพท์ 0-7328-9563 โทรสาร 0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 24 คน
 
            ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบันนังสตา
เรื่อง : รายงานผลการดำเนินงานโครงการรณรงค์ประหยัดพลังงาน
รายละเอียด :
                ตามที่เทศบาลตำบลบันนังสตา  ได้จัดโครงการรณรงค์ประหยัดพลังงาน  เพื่อปลูกจิตสำนึก  สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนและบุคลากรในหน่วยงาน  ได้ตระหนักถึงการประหยัดและรู้จักอนุรักษ์พลังงาน  ปลูกฝังพฤติกรรมการใช้พลังงานไฟฟ้าและพลังงานอื่น ๆ  อย่างถูกวิธีและมีประสิทธิภาพ  โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นในวันที่  ๕  กันยายน  ๒๕๖๒  ณ  สำนักงานเทศบาลตำบลบันนังสตา
               เทศบาลตำบลบันนังสตา  จึงขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินงานโครงการรณรงค์ประหยัดพลังงาน  มาเพื่อให้ประชาชนและผู้สนใจได้รับทราบ  โดยท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากไฟล์ที่แนบมานี้
ดาวน์โหลดไฟล์ :
      1.รายงานผลการดำเนินงาน (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 3.30 MB
ฝ่าย : สำนักปลัด
เมื่อวันที่ : 30 ตุลาคม 2562