ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 โทรศัพท์ 0-7328-9563 โทรสาร 0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 32 คน
 
            ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบันนังสตา
เรื่อง : รายงานผลการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในการป้องกันการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๒
รายละเอียด :
                ตามที่เทศบาลตำบลบันนังสตา  ได้จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  และส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  ในการป้องกันการทุจริต  ประจำปี  ๒๕๖๒  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนและประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิของตนเอง  รู้จักใช้สิทธิในการขอทราบข้อมูลข่าวสารของราชการ  และคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  และพนักงานเทศบาลตำบลบันนังสตา  สามารถนำความรู้  ความเข้าใจ  ไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและการให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการได้อย่างถูกต้อง  โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่  ๒๒  สิงหาคม  ๒๕๖๒  ณ  หอประชุมโรงเรียนบันนังสตาวิทยา
               เทศบาลตำบลบันนังสตา  จึงขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  และส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  ในการป้องกันการทุจริต  ประจำปี  ๒๕๖๒  ให้ประชาชนและผู้สนใจได้รับทราบ  โดยท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากไฟล์ที่แนบมานี้ 
ดาวน์โหลดไฟล์ :
      1.รายงานผลการดำเนินงาน (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 4.82 MB
ฝ่าย : สำนักปลัด
เมื่อวันที่ : 30 ตุลาคม 2562