ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 โทรศัพท์ 0-7328-9563 โทรสาร 0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 33 คน
 
            ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบันนังสตา
เรื่อง : สรุปผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
รายละเอียด :
                ตามที่เทศบาลตำบลบันนังสตา  ได้ทำแบบสอบถามการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของหน่วยงาน  เพื่อนำไปใช้ในการแก้ไข  ปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงาน  ประจำปีงประมาณ  ๒๕๖๒  โดยสุ่มจากผู้มาใช้บริการ  จำนวน  ๕๐  คน  ผลปรากฎว่า  มีความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ  ๙๓  และไม่พอใจคิดเป็นร้อยละ  ๗
               ดังนั้น  เทศบาลตำบลบันนังสตา  จึงขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การสรุปผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ  ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๒  เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบ  โดยผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้ 
ดาวน์โหลดไฟล์ :
      1.ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 1.11 MB
ฝ่าย : สำนักปลัด
เมื่อวันที่ : 12 พฤศจิกายน 2562