ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 โทรศัพท์ 0-7328-9563 โทรสาร 0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 21 คน
 
            ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบันนังสตา
เรื่อง : โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย วันสงกรานต์ ประจำปี 2553
รายละเอียด :
      ขอเชิญชวนพุทธสาสนิกชนทุกท่าน  ร่วมใจกันทำบุญตักบาตรอย่างพร้อมเพรียงกันในโครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย  วันสงกรานต์  ประจำปี  2553  ในวันอาทิตย์  ที่  11  เมษายน  2553  ตั้งแต่เวลา  08.00 น.  เป็นต้นไป  ณ  วัดเนรัญชราวาส  อำเภอบันนังสตา
ฝ่าย : กองศึกษา
เมื่อวันที่ : 9 เมษายน 2553