ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 โทรศัพท์ 0-7328-9563 โทรสาร 0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 48 คน
 
            ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบันนังสตา
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบันนังสตา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒
รายละเอียด :
                ตามที่สภาเทศบาลตำบลบันนังสตา  ได้กำหนดให้มีการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๔  ครั้งที่  ๑  ประจำปี  ๒๕๖๒  ในวันที่  ๒๓  ธันวาคม  ๒๕๖๒  เวลา  ๑๐.๐๐  น.  เป็นต้นไป  ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบันนังสตา  อำเภอบันนังสตา  จังหวัดยะลา
               เทศบาลตำบลบันนังสตา  จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลบันนังสตา  ได้ในวัน  เวลา  และสถานที่ดังกล่าว  โดยพร้อมเพรียงกัน
ดาวน์โหลดไฟล์ :
      1.ประกาศสภาเทศบาลตำบลบันนังสตา (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 204.67 KB
ฝ่าย : สำนักปลัด
เมื่อวันที่ : 9 ธันวาคม 2562