ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 โทรศัพท์ 0-7328-9563 โทรสาร 0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 43 คน
 
            ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบันนังสตา
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์แนวทางการเปิดรับข้อเสนอโครงการของกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย ประจำปีบัญชี ๒๕๖๓
รายละเอียด :
                ด้วยกองทุนเพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย  มีความประสงค์จะเปิดรับข้อเสนอโครงการของกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย  ประจำปีบัญชี  ๒๕๖๓  ภายใต้แนวคิด  " ปลอดภัย  สะอาด  เป็นธรรม  ยั่งยืนและรักษาสิ่งแวดล้อม "  เพื่อสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  เพื่อฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมในแหล่งท่องเที่ยว
          เทศบาลตำบลบันนังสตา  จึงขอประชาสัมพันธ์ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย  เรื่อง  การเปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย  ประจำปีบัญชี  ๒๕๖๓  มาเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้สนใจได้รับทราบ  โดยท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากไฟล์ที่แนบมานี้ 
ดาวน์โหลดไฟล์ :
      1.ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 1.29 MB
ฝ่าย : สำนักปลัด
เมื่อวันที่ : 25 พฤศจิกายน 2562