ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 โทรศัพท์ 0-7328-9563 โทรสาร 0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 19 คน
 
            ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบันนังสตา
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์รายชื่อสถานประกอบการและหน่วยงานที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานการท่องเที่ยวอาเซียน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
รายละเอียด :
                ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า  กรมการท่องเที่ยวได้ดำเนินการโครงการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวอาเซียน  ประจำปี  พ.ศ.  ๒๕๖๒  โดยมีสถานที่ประกอบการและหน่วยงานที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานการท่องเที่ยวโรงแรมสีเขียวอาเซียน  มาตรฐานเมืองท่องเที่ยวสะอาดอาเซียน  และรางวัลการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนอาเซียน  จำนวนรวมทั้งสิ้น  ๒๕  แห่ง 
               เทศบาลตำบลบันนังสตา  จึงขอประชาสัมพันธ์รายชื่อสถานประกอบการและหน่วยงานที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานการท่องเที่ยวอาเซียน  ประจำปี  พ.ศ.  ๒๕๖๒  รายละเอียดปรากฎตามไฟล์ที่แนบมานี้

ดาวน์โหลดไฟล์ :
      1.ประกาศกรมการท่องเที่ยว (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 781.81 KB
ฝ่าย : สำนักปลัด
เมื่อวันที่ : 20 พฤศจิกายน 2562