ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 โทรศัพท์ 0-7328-9563 โทรสาร 0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 3 คน
 
            ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบันนังสตา
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การจ่ายน้ำประปา
รายละเอียด :
                ด้วยเทศบาลตำบลบันนังสตา  ต้องดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำดิบ  ภายในวันที่  19 - 22  พฤศจิกายน  2562  ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการจ่ายน้ำประปา
               ดังนั้น  ทางเทศบาลตำบลบันนังสตา  จึงขอความร่วมมือผู้ใช้บริการน้ำประปาของเทศบาลทุกท่าน  ได้สำรองน้ำไว้ใช้เป็นการชั่วคราว
ดาวน์โหลดไฟล์ :
      1.ประกาศ (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 137.31 KB
ฝ่าย : กองการประปา
เมื่อวันที่ : 19 พฤศจิกายน 2562