ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 โทรศัพท์ 0-7328-9563 โทรสาร 0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 19 คน
 
            ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบันนังสตา
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี ๒๕๖๓
รายละเอียด :
                ด้วยเทศบาลตำบลบันนังสตา  ได้จัดทำข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนการยื่นแบบและชำระภาษีประเภทต่าง ๆ  ประจำปี  ๒๕๖๓  การแนะนำกระบวนการ  ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการให้บริการประชาชน  สำหรับการให้บริการชำระภาษีประจำปี  ๒๕๖๓ 
               เทศบาลตำบลบันนังสตา  จึงขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลดังกล่าว  ให้ประชาชนและผู้สนใจได้รับทราบ  โดยท่านสามารถดาวน์โหลดจากไฟล์ที่แนบมานี้
ดาวน์โหลดไฟล์ :
      1.แผนภูมิขั้นตอนการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 329.98 KB
      2.เอกสารแนะนำภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 985.45 KB
      3.เอกสารแนะนำภาษีป้าย (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 792.20 KB
ฝ่าย : กองคลัง
เมื่อวันที่ : 28 ตุลาคม 2562