ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 โทรศัพท์ 0-7328-9563 โทรสาร 0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 15 คน
 
            ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบันนังสตา
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
รายละเอียด :
                ด้วยพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  พ.ศ.  ๒๕๖๒  มีผลใช้บังคับแล้วตั้งแต่วันที่  ๑๓  มีนาคม  ๒๕๖๒  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติดังกล่าว  ตั้งแต่วันที่  ๑  มกราคม  ๒๕๖๓  เป็นต้นไป
               ดังนั้น  เทศบาลตำบลบันนังสตา  จึงขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้สนใจ  ได้มีความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว  โดยท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากไฟล์ที่แนบมานี้
 
ดาวน์โหลดไฟล์ :
      1.คู่มือปฏิบัติงานตาม พรบ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 4.36 MB
      2.สรุปคำถาม - คำตอบเกี่ยวกับ พรบ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 543.06 KB
      3.รวมกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 1.01 MB
      4.แนวคำบรรยายเกี่ยวกับกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ไฟล์ ppt) ขนาดไฟล์ 19.49 MB
      5.โปสเตอร์สาระน่ารู้เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 721.98 KB
      6.โปสเตอร์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 647.98 KB
ฝ่าย : กองคลัง
เมื่อวันที่ : 1 พฤศจิกายน 2562