ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 โทรศัพท์ 0-7328-9563 โทรสาร 0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 25 คน
 
            ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบันนังสตา
เรื่อง : ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
รายละเอียด :
                ด้วยจังหวัดยะลาแจ้งว่า  กระทรวงมหาดไทยแจ้งว่า  สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  โดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ  ได้จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เรื่องเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๐  เพื่อนำไปใช้ประกอบการปฏิบัติหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ  ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติฯ  ดังกล่าว
               เทศบาลตำบลบันนังสตา  จึงขอประชาสัมพันธ์เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔๐  ให้กับประชาชนและผู้สนใจได้รับทราบ  โดยท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากไฟล์ที่แนบมานี้

ดาวน์โหลดไฟล์ :
      1.ขอดูคะแนนโหวตให้ออก (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 506.18 KB
      2.อาหารกลางวันของหนู (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 491.39 KB
      3.งานใหญ่ คุมให้ดีนะ (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 452.38 KB
      4.อยากรู้คะแนนของซ้องปีบ (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 595.86 KB
      5.ลูกผมเรียนเก่ง (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 583.60 KB
ฝ่าย : สำนักปลัด
เมื่อวันที่ : 27 กันยายน 2562