ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 โทรศัพท์ 0-7328-9563 โทรสาร 0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 17 คน
 
            ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบันนังสตา
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การปรับเปลี่ยนกฎระเบียบในการลงทะเบียนเข้าประเทศนิวซีแลนด์แบบออนไลน์ และการเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับการตรวจลงตราเพิ่มเติม
รายละเอียด :
                ด้วยจังหวัดยะลาแจ้งว่า  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า  หน่วยตรวจคนเข้าเมืองนิวซีแลนด์ได้ปรับเปลี่ยนกฎระเบียบในการลงทะเบียนเข้าประเทศนิวซีแลนด์แบบออนไลน์  และการเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับการตรวจลงตราเพิ่มเติม  ๒  ประเภท  ได้แก่
               ๑) New  Zealand  Electronic  Travel  Authority  (NZeTA)  ซึ่งเป็นการลงทะเบียนเข้าประเทศนิวซีแลนด์แบบออนไลน์  สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางประเทศที่ได้รับยกเว้นการตรวจลงตรา 
               ๒) ค่าธรรมเนียม  IVL  International  Visitor  Conservation  and  Tourism  Levy  (IVL)  ซึ่งเป็นภาษีสำหรับอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของนิวซีแลนด์  โดยกฎระเบียบดังกล่าวจะมีผลต่อผู้ถือหนังสือเดินทางไทย 
               เทศบาลตำบลบันนังสตา  จึงขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การปรับเปลี่ยนกฎระเบียบในการลงทะเบียนเข้าประเทศนิวซีแลนด์แบบออนไลน์  มาให้ประชาชนและผู้สนใจได้รับทราบ  โดยท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากไฟล์ที่แนบมานี้
ดาวน์โหลดไฟล์ :
      1.ประชาสัมพันธ์การปรับเปลี่ยนกฎระเบียบในการลงทะเบียนเข้าประเทศนิวซีแลนด์แบบออนไลน์ (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 7.36 MB
ฝ่าย : สำนักปลัด
เมื่อวันที่ : 26 กรกฎาคม 2562