ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 โทรศัพท์ 0-7328-9563 โทรสาร 0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 25 คน
 
            ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบันนังสตา
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบันนังสตา เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ. ๒๕๕๖
รายละเอียด :
                ตามที่เทศบาลตำบลบันนังสตา  ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติควบคุมแหล่งเพราะพันธุ์ยุงลาย  พ.ศ.  ๒๕๕๖  และผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาได้ให้ความเห็นชอบแล้ว  นั้น
               เทศบาลตำบลบันนังสตา  จึงขอประชาสัมพันธ์เทศบัญญัติควบคุมแหล่งเพราะพันธุ์ยุงลาย  พ.ศ.  ๒๕๕๖  ให้ประชาชนและผู้สนใจได้รับทราบ  โดยท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากไฟล์ที่แนบมานี้
ดาวน์โหลดไฟล์ :
      1.เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ. ๒๕๕๖ (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 1.55 MB
ฝ่าย : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เมื่อวันที่ : 28 ตุลาคม 2556