ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 โทรศัพท์ 0-7328-9563 โทรสาร 0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 28 คน
 
            ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบันนังสตา
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การเร่งรัดจัดเก็บค่าเช่าที่ราชพัสดุค้างชำระ
รายละเอียด :
               ด้วยสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยะลา  จะลงพื้นให้บริการเก็บค่าเช่าที่ราชพัสดุค้างชำระ  ของผู้เช่าที่ราชพัสดุเพื่ออยู่อาศัย  และผู้เช่าที่ราชพัสดุเพื่อประกอบการเกษตร  ในวันอังคาร  ที่  ๙  กรกฎาคม  ๒๕๖๒  เวลา  ๐๙.๓๐ น. - ๑๕.๐๐ น.  ณ  สำนักงานเทศบาลตำบลบันนังสตา  โดยผู้ค้างค่าเช่าที่ราชพัสดุสามารถดูรายชื่อได้ตามไฟล์ที่แนบมานี้
ดาวน์โหลดไฟล์ :
      1.รายชื่อผู้ค้างค่าเช่าชำระที่ราชพัสดุ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 1.27 MB
ฝ่าย : สำนักปลัด
เมื่อวันที่ : 3 กรกฎาคม 2562