ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 โทรศัพท์ 0-7328-9563 โทรสาร 0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 18 คน
 
            ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบันนังสตา
เรื่อง : ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่นเทศบาลตำบลบันนังสตา
รายละเอียด :
     ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่นเทศบาลตำบลบันนังสตา  เรื่อง  ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก  น้ำหนักบรรทุก  หรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนด  หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวงเสียหาย  เดินบนทางถนนท้องถิ่น  ในเขตความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลบันนังสตา  รายละเอียดปรากฎตามไฟล์ที่แนบมานี้
ดาวน์โหลดไฟล์ :
      1.ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่นเทศบาลตำบลบันนังสตา (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 2.70 MB
ฝ่าย : กองช่าง
เมื่อวันที่ : 8 สิงหาคม 2554