ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 โทรศัพท์ 0-7328-9563 โทรสาร 0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 11 คน
 
            ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบันนังสตา
เรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลบันนังสตา เรื่อง การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาลสามัญ พนักงานครูเทศบาล และการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำของเทศบาล ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
รายละเอียด :
               ตามที่เทศบาลตำบลบันนังสตา  อำเภอบันนังสตา  จังหวัดยะลา  ได้ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ราชการของพนักงานเทศบาลสามัญ  พนักงานครูเทศบาลและลูกจ้างประจำของเทศบาล  ครั้งที่  ๒  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๑  เสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น  เทศบาลตำบลบันนังสตา  จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเด่น  จำนวน  ๑๓  ราย  รายละเอียดปรากฎตามไฟล์ที่แนบมานี้
ดาวน์โหลดไฟล์ :
      1.ประกาศเทศบาลตำบลบันนังสตา (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 387.28 KB
ฝ่าย : สำนักปลัด
เมื่อวันที่ : 10 ตุลาคม 2561