ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 โทรศัพท์ 0-7328-9563 โทรสาร 0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 20 คน
 
            ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบันนังสตา
เรื่อง : ขอเชิญชวนประชาชนร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๒
รายละเอียด :
               ด้วยในช่วงเทศกาลปีใหม่ของทุกปี  ประชาชนส่วนใหญ่จะใช้รถใช้ถนนเป็นจำนวนมาก  เพื่อเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยว  ซึ่งก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูง  เพื่อเป็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น  เทศบาลตำบลบันนังสตา  จึงขอความร่วมมือจากประชาชนทุกท่าน  ช่วยกันปฏิบัติตามกฎวินัยจราจรและสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งเมื่อขับขี่รถ  ร้านค้างดจำหน่วยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บริเวณข้างทางหรือในสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง  พร้อมทั้งขอความร่วมมือประชาชนทุกท่านห้ามเผาเศษวัชพืช  สิ่งปฏิกูลริมสองข้างทาง  และดูแลระมัดระวังสัตว์เลี้ยงมิให้ออกมาสู่ท้องถนน  พร้อมนี้เทศบาลฯ  ได้จัดทำสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนมาพร้อมนี้ด้วย  รายละเอียดปรากฎตามไฟล์ที่แนบมานี้
ดาวน์โหลดไฟล์ :
      1.สื่อรณรงค์ให้ประชาชนสวมหมวกนิรภัย (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 155.23 KB
      2.สื่อรณรงค์ให้ร้านค้างดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 282.47 KB
      3.สื่อรณรงค์ให้ประชาชนห้ามเผาขยะ เศษวัชพืช และระมัดระวังสัตว์เลี้ยง (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 318.66 KB
      4.มาตรการ ๑๐ รสขม (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 244.37 KB
      5.สื่อประชาสัมพันธ์ ๗ วันอันตราย (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 298.34 KB
ฝ่าย : สำนักปลัด
เมื่อวันที่ : 26 ธันวาคม 2561