ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 โทรศัพท์ 0-7328-9563 โทรสาร 0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 17 คน
 
            ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบันนังสตา
เรื่อง : สื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์การคัดแยกขยะ การงดใช้โฟม และงดใช้ถุงพลาสติก
รายละเอียด :
                ด้วยเทศบาลตำบลบันนังสตา  ได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์การคัดแยกขยะ  การงดใช้โฟม  และงดใช้ถุงพลาสติก  เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่  ให้ชุมชนสามารถบริหารจัดการขยะด้วยตนเอง  เสริมสร้างพฤติกรรมและจิตสำนึกของประชาชนในการรักษาความสะอาดและการทิ้งขยะให้เป็นที่
               ในการนี้  เทศบาลตำบลบันนังสตา  จึงขอเชิญชวนประชาชนและผู้สนใจ  เข้าร่วมรณรงค์การคัดแยกขยะ  การทิ้ง  และการกำจัดขยะอย่างถูกวิธี  พร้อมนี้เทศบาลตำบลบันนังสตา  ขอประชาสัมพันธ์สื่อรณรงค์การคัดแยกขยะ  การงดใช้โฟม  และงดใช้ถุงพลาสติก  ให้ประชาชนและผู้สนใจได้รับทราบและสามารถใช้ประโยชน์ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ดาวน์โหลดไฟล์ :
      1.แผ่นพับลดปริมาณขยะ (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 944.46 KB
      2.สื่อรณรงค์การคัดแยกขยะ (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 1.40 MB
      3.สื่อรณรงค์งดใช้โฟม (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 998.55 KB
      4.สื่อรณรงค์งดใช้ถุงพลาสติก (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 285.16 KB
ฝ่าย : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เมื่อวันที่ : 4 มกราคม 2562