ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 โทรศัพท์ 0-7328-9563 โทรสาร 0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 32 คน
 
            ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบันนังสตา
เรื่อง : ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
รายละเอียด :
                ด้วยสภาเทศบาลตำบลบันนังสตา  ได้มีมติอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย  ครั้งที่  ๑  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๑  จำนวน  ๑  รายการ  เมื่อวันที่  ๒๔  ธันวาคม  ๒๕๖๑  นั้น
               เทศบาลตำบลบันนังสตา  จึงขอประชาสัมพันธ์การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย  ครั้งที่  ๑  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๑  ให้ประชาชนและผู้สนใจได้รับทราบ  โดยสามารถดูรายละเอียดจากหัวข้อแผนและรายงาน  ในส่วนของเทศบัญญัติงบประมาณ
ฝ่าย : สำนักปลัด
เมื่อวันที่ : 26 ธันวาคม 2561