ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 โทรศัพท์ 0-7328-9563 โทรสาร 0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 32 คน
 
            ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบันนังสตา
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์ วิธีการและขั้นตอนการใช้สิทธิ การคำนวณเงินทดแทนกรณีต่าง ๆ ของกองทุนเงินทดแทน
รายละเอียด :
                ตามที่  ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติเงินทดแทน  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๑  และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  ๙  ธันวาคม  ๒๕๖๑  เป็นต้นไปนั้น
               เทศบาลตำบลบันนังสตา  จึงขอประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์ที่นายจ้างและลูกจ้างที่จะได้รับ  วิธีการและขั้นตอนการใช้สิทธิ  การคำนวณเงินทดแทนกรณีต่าง ๆ  ของกองทุนเงินทดแทน  เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงาน  ประชาชนและผู้สนใจได้รับทราบและสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลดังกล่าวได้  โดยสามารถดูรายละเอียดจากไฟล์ที่แนบมานี้
              
ดาวน์โหลดไฟล์ :
      1.สรุป พ.ร.บ.เงินทดแทนประกันสังคมฉบับใหม่ (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 1.32 MB
ฝ่าย : สำนักปลัด
เมื่อวันที่ : 26 ธันวาคม 2561