ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 โทรศัพท์ 0-7328-9563 โทรสาร 0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 33 คน
 
            ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบันนังสตา
เรื่อง : กฎกระทรวงกำหนดให้ทรัพย์สินอื่นเป็นหลักประกัน พ.ศ. ๒๕๖๑
รายละเอียด :
                ตามที่  กระทรวงพาณิชย์ได้ออกกฎกระทรวงให้ทรัพย์สินอื่นเป็นหลักประกันได้  โดยกำหนดให้ไม้ยืนต้นเป็นทรัพย์สินที่ใช้เป็นหลักประกันได้  เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ไม้ยืนต้นเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันการข้อกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน  ซึ่งเป็นนโยบายในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจฐานรากของรัฐบาลที่จะส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกไม้เศรษฐกิจในที่ดินกรรมสิทธิ์  หรือที่ดินที่มีสิทธิ์ในการใช้ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย  และเป็นการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ให้กับประเทศ
          ดังนั้น  เทศบาลตำบลบันนังสตา  จึงขอประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงดังกล่าว  ให้ประชาชนและผู้สนใจได้รับทราบ  โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากไฟล์ที่แนบมานี้
ดาวน์โหลดไฟล์ :
      1.กฎกระทรวง (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 312.37 KB
ฝ่าย : สำนักปลัด
เมื่อวันที่ : 3 มกราคม 2562