ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 โทรศัพท์ 0-7328-9563 โทรสาร 0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 9 คน
 
            ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบันนังสตา
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาระดับอนุปริญญา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
รายละเอียด :
                ตามที่วิทยาลัยชุมชนยะลา  จะเปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าเรียนหลักสูตรอนุปริญญา  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๒  โดยเปิดรับสมัคร  จำนวน  ๘  หลักสูตร  ระหว่างวันที่  ๕ - ๑๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒  เวลา  ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.  ณ  วิทยาลัยชุมชนยะลา  อำเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา
          เทศบาลตำบลบันนังสตา  จึงขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาระดับอนุปริญญา  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๒  ให้นักศึกษาและประชาชนที่สนใจได้รับทราบ  โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากไฟล์ที่แนบมานี้
 
ดาวน์โหลดไฟล์ :
      1.เอกสารรับสมัครนักศึกษา (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 1.71 MB
ฝ่าย : สำนักปลัด
เมื่อวันที่ : 3 มกราคม 2562