ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 โทรศัพท์ 0-7328-9563 โทรสาร 0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 10 คน
 
            ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบันนังสตา
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ข่าวกรณีมาตรการจำกัดส่งออกยางพารา (AETS) ในช่วงต้นปี ๒๕๖๒
รายละเอียด :
                ตามที่มีข่าวลือว่าประเทศไทยจะเข้าร่วมในมาตรการจำกัดส่งออกยางพาร  (AETS)  ในช่วงต้นปี  ๒๕๖๒  ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ยืนยันว่ากระทรวมเษตรและสหกรณ์และการยางแห่งประเทศไทย  (กยท.)  ยังไม่มีนโยบายที่จะดำเนินการในเรื่องการจกกัดการส่งออกยางพารา  (AETS)  ในช่วงต้นปี  พ.ศ.  ๒๕๖๒  หรือเวลาอื่น ๆ  แต่อย่างใด
          เทศบาลตำบลบันนังสตา  จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบโดยทั่วกัน
ดาวน์โหลดไฟล์ :
      1.ข่าวประชาสัมพันธ์ (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 94.87 KB
ฝ่าย : สำนักปลัด
เมื่อวันที่ : 27 ธันวาคม 2561