ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 โทรศัพท์ 0-7328-9563 โทรสาร 0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 9 คน
 
            ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบันนังสตา
เรื่อง : ขอเชิญนำสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี ๒๕๖๒
รายละเอียด :
                ตามที่จังหวัดยะลาแจ้งว่า  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  (วช.)  ได้กำหนดจัดงาน  "วันนักประดิษฐ์"  ประจำปี  ๒๕๖๒  ขึ้น  ระหว่างวันที่  ๒ - ๖  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒  ณ  Event  Hall  ๑๐๒ - ๑๐๔  ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค  บางนา  กรุงเทพฯ  เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร  "พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย"  ในการที่ทรงประดิษฐ์คิดค้น  "เครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน้ำหมุนช้าแบบทุ่นลอย"  หรือ  "กังหันน้ำชัยพัฒนา"  และทรงได้รับการทูลเกล้าฯ  ถวายสิทธิบัตรการประดิษฐ์  ซึ่งเป็นสิทธิบัตรในพระปรมาภิโธยพระมหากษัตริย์พระองค์แรกของประเทศไทยและเป็นครั้งแรกของโลก  และเพื่อเป็นเวทีระดับชาติในการนำเสนอสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม  รวมทั้งการเผยแพร่  ถ่ายทอดและขยายผลสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์ในมิติต่าง ๆ  ตลอดจนเป็นการสร้างแรงบันดาลใจแก่นักประดิษฐ์ไทยเยาวชนรุ่นใหม่  ในการสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ  สำหรับในปี  ๒๕๖๒  นี้  วช.  ได้กำหนดจัดงานภายใต้แนวคิด  "สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม  เพื่อความก้าวไกลของประเทศไทย"  โดยมีกิจกรรมภายในงาน  อาทิ  การจัดแสดงนิทรรศการสิ่งประดิษฐ์จากนานาชาติ  การประกวดสิ่งประดิษฐ์  การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการประดิษฐ์คิดค้น  การเสวนา  การบริการให้คำปรึกษา  เป็นต้น
               เทศบาลตำบลบันนังสตา  จึงขอประชาสัมพันธ์การรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกำหนดการจัดงาน  "วันนักประดิษฐ์"  ประจำปี  ๒๕๖๒  และร่วมเสนอผลงานที่มีความสอดคล้องกับกลุ่มเรื่องตามที่กำหนด  รายละเอียดปรากฎตามไฟล์ที่แนบมานี้
ดาวน์โหลดไฟล์ :
      1.การจัดงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี ๒๕๖๒ (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 1.87 MB
ฝ่าย : สำนักปลัด
เมื่อวันที่ : 19 ตุลาคม 2561