ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 โทรศัพท์ 0-7328-9563 โทรสาร 0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 11 คน
 
            ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบันนังสตา
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
รายละเอียด :
               ด้วยเทศบาลตำบลบันนังสตา  เปิดรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๒  เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๓  โดยให้มาลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตั้งแต่เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน  ๒๕๖๑  และเดือนมกราคม - กันยายน  ๒๕๖๒  ณ  สำนักงานเทศบาลตำบลบันนังสตา  เวลา  ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น.  รายละเอียดปรากฎตามไฟล์ที่แนบมานี้
ดาวน์โหลดไฟล์ :
      1.ข่าวประชาสัมพันธ์ (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 133.78 KB
      2.การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 198.59 KB
      3.แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 301.03 KB
      4.หนังสือมอบอำนาจ (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 83.40 KB
ฝ่าย : สำนักปลัด
เมื่อวันที่ : 16 ตุลาคม 2561