ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 โทรศัพท์ 0-7328-9563 โทรสาร 0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 16 คน
 
            ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบันนังสตา
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและวิธีการยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี ๒๕๖๒
รายละเอียด :
                ด้วยขณะนี้ใกล้ถึงกำหนดเวลาที่ผู้เป็นเจ้าของ  ผู้มีกรรมสิทธิ์  หรือผู้ครอบครองในทรัพย์สิน  คือ  โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง  ที่ดิน  ป้าย  ที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลบันนังสตา  จักต้องยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระเงินค่าภาษี  ประจำปี  ๒๕๖๒ 
          ดังนั้น  เทศบาลตำบลบันนังสตา  จึงขอประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและวิธีการยื่นแบบและชำระภาษีประเภทต่าง ๆ  ประจำปี  ๒๕๖๒  เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่เข้าข่ายชำระภาษีและประชาชนทั่วไปได้รับทราบ
ดาวน์โหลดไฟล์ :
      1.ขั้นตอนการยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี ๒๕๖๒ (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 994.17 KB
ฝ่าย : กองคลัง
เมื่อวันที่ : 16 ตุลาคม 2561