ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 โทรศัพท์ 0-7328-9563 โทรสาร 0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 19 คน
 
            ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบันนังสตา
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
รายละเอียด :
                ตามที่  องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา  ได้ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๒  ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๘  ข้อ  ๒๖ (๒)  เมื่อวันที่  ๑๗  ตุลาคม  ๒๕๖๑  เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน  ควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
          เทศบาลตำบลบันนังสตา  จึงขอประชาสัมพันธ์การประกาศใช้แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๒  ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา  ให้ประชาชนและผู้สนใจได้รับทราบ  โดยท่านสามารถดาวน์โหลดแผนฯ  ได้ทางเว็บไซต์  www.yalapao.go.th  ในหัวข้อ  "แผนการดำเนินงาน"
ดาวน์โหลดไฟล์ :
      1.ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 207.45 KB
ฝ่าย : สำนักปลัด
เมื่อวันที่ : 25 ตุลาคม 2561