ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 โทรศัพท์ 0-7328-9563 โทรสาร 0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 22 คน
 
            ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบันนังสตา
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่าง ๆ ประจำปี ๒๕๕๔
รายละเอียด :
     ขอเชิญชวนผู้มีหน้าที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ภาษีป้าย  ภาษีบำรุงท้องที่  และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่าง ๆ  ประจำปี  ๒๕๕๔  ไปขอรับแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในระยะเวลาที่กำหนด  โดยท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
ดาวน์โหลดไฟล์ :
      1.ไฟล์แนบที่ 1 (ไฟล์ doc) ขนาดไฟล์ 60.50 KB
ฝ่าย : กองคลัง
เมื่อวันที่ : 3 มกราคม 2554