ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 โทรศัพท์ 0-7328-9563 โทรสาร 0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 21 คน
 
            ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบันนังสตา
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การหยอดวัคซีนโปลิโอ
รายละเอียด :
     ขอความร่วมมือมายังพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่าน  ได้นำบุตรหลานของท่าน  ที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง  5  ปี  ไปรับการหยอดวัคซีนโปลิโอ  ปี 2553  (ฟรี)  เพื่อป้องกันการระบาดในเด็กกลุ่มเสี่ยง  จากการแพร่เชื้อโปลิโอที่อาจนำเข้ามาจากภายนอกประเทศ  ในวันพุธ  ที่  15  ธันวาคม  2553  ตั้งแต่เวลา  09.00 - 10.30 น.  ณ  โรงเรียนตาดีกา  มัสยิดกลางอิสลาเมียะห์
ฝ่าย : สำนักปลัด
เมื่อวันที่ : 14 ธันวาคม 2553