ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 โทรศัพท์ 0-7328-9563 โทรสาร 0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 20 คน
 
            ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบันนังสตา
เรื่อง : แผ่นพับประชาสัมพันธ์การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ในการบริการด้านงานทะเบียนราษฎร (ชุดที่ ๑ - ๔)
รายละเอียด :
      ด้วยงานทะเบียนราษฎร สำนักปลัด เทศบาลตำบลบันนังสตา ได้จัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ในการบริการด้านงานทะเบียนราษฎร (ชุดที่ ๑ - ๔) เพื่อให้ผู้สนใจทุกท่านได้ใช้ประโยชน์ รายละเอียดปรากฎตามไฟล์ที่แนบมานี้
ดาวน์โหลดไฟล์ :
      1.ไฟล์แนบที่ 1 (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 2.13 MB
ฝ่าย : สำนักปลัด
เมื่อวันที่ : 9 มกราคม 2557