ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 โทรศัพท์ 0-7328-9563 โทรสาร 0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 17 คน
 
            ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบันนังสตา
เรื่อง : ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙
รายละเอียด :
      ตามที่เทศบาลตำบลบันนังสตา ได้จัดทำแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาเทศบาลตำบลบันนังสตาและจัดทำงบประมาณ นั้น เทศบาลตำบลบันนังสตา จึงขอประกาศใช้แผนฉบับดังกล่าว โดยผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากหัวข้อ แผน/เทศบัญญัติ
ดาวน์โหลดไฟล์ :
      1.ไฟล์แนบที่ 1 (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 64.17 KB
ฝ่าย : สำนักปลัด
เมื่อวันที่ : 3 กรกฎาคม 2556