ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 โทรศัพท์ 0-7328-9563 โทรสาร 0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 18 คน
 
            ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบันนังสตา
เรื่อง : ประกาศกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของกระบวนงานบริการ ขั้นตอน วิธีปฏิบัติราชการ ในการบริการประชาชนด้านงานทะเบียนราษฎร
รายละเอียด :
              ประกาศกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของกระบวนงานบริการ  ขั้นตอน  วิธีปฏิบัติราชการ  ในการบริการประชาชนด้านงานทะเบียนราษฎร  พร้อมตัวอย่างแผ่นพับการรับแจ้งการตาย  การรับแจ้งย้ายที่อยู่/ย้ายเข้า  การตรวจคัดและรับรองรายการทะเบียนจากฐานข้อมูล  และการแจ้งขอแก้ไขรายการ 
ดาวน์โหลดไฟล์ :
      1.ไฟล์แนบที่ 1 (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 344.83 KB
      2.ไฟล์แนบที่ 2 (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 208.24 KB
      3.ไฟล์แนบที่ 3 (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 129.41 KB
ฝ่าย : สำนักปลัด
เมื่อวันที่ : 8 มกราคม 2556