ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 โทรศัพท์ 0-7328-9563 โทรสาร 0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 18 คน
 
            ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบันนังสตา
เรื่อง : ประกาศกำหนดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน และเอกสารแผ่นพับการประชาสัมพันธ์การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานด้านภาษีและการขออนุญาตใหม่หรือต่อใบอนุญาต (การจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร, การจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ, การจัดตั้งตลาด, การประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
รายละเอียด :
               ประกาศกำหนดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน  เอกสารแผ่นพับการประชาสัมพันธ์การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  และภาษีป้าย  การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการของการขออนุญาตใหม่หรือต่อใบอนุญาต  (การจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร  การจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ  การจัดตั้งตลาด  การประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  และเอกสารประชาสัมพันธ์การชำระภาษีทางไปรษณีย์
ดาวน์โหลดไฟล์ :
      1.ไฟล์แนบที่ 1 (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 682.29 KB
      2.ไฟล์แนบที่ 2 (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 225.17 KB
      3.ไฟล์แนบที่ 3 (ไฟล์ doc) ขนาดไฟล์ 1.65 MB
ฝ่าย : กองคลัง
เมื่อวันที่ : 8 มกราคม 2556