ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 โทรศัพท์ 0-7328-9563 โทรสาร 0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 25 คน
 
            ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบันนังสตา
เรื่อง : ประกาศผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำอุปโภค บริโภค
รายละเอียด :
                ด้วยเทศบาลตำบลบันนังสตา  ได้ดำเนินการส่งตัวอย่างน้ำประปาเทศบาล  ตรวจสอบคุณภาพน้ำอุปโภค  บริโภค  เพือให้เกิดความมั่นใจต่อน้ำบริโภคของเทศบาลตำบลบันนังสตา 
          ดังนั้น  ทางเทศบาลฯ  จึงขอประกาศผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำอุปโภค  บริโภค  รายละเอียดปรากฎตามไฟล์ที่แนบมานี้
ดาวน์โหลดไฟล์ :
      1.ไฟล์แนบที่ 1 (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 815.71 KB
ฝ่าย : กองการประปา
เมื่อวันที่ : 9 มิถุนายน 2557