ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 โทรศัพท์ 0-7328-9563 โทรสาร 0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 29 คน
 
            ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบันนังสตา
เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลบันนังสตา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๗
รายละเอียด :
                ขอเชิญผู้สนใจทุกท่าน  เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลบันนังสตา  สมัยสามัญ  สมัยที่ ๒  ครั้งที่ ๑  ประจำปี ๒๕๕๗  ในวันจันทร์  ที่    มิถุนายน   ๒๕๕๗  เวลา  ๑๐.๐๐ น.  เป็นต้นไป    ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบันนังสตา

          ดังนั้น  เทศบาลตำบลบันนังสตา  จึงขอเชิญชวนผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาท้องถิ่น  ได้ในวัน  เวลา  และสถานที่ดังกล่าว  โดยพร้อมเพรียงกัน
ดาวน์โหลดไฟล์ :
      1.ไฟล์แนบที่ 1 (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 72.06 KB
      2.ไฟล์แนบที่ 2 (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 211.43 KB
ฝ่าย : สำนักปลัด
เมื่อวันที่ : 5 มิถุนายน 2557