ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 โทรศัพท์ 0-7328-9563 โทรสาร 0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 27 คน
 
            ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบันนังสตา
เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมประชุมโครงการเวทีประชาคม
รายละเอียด :
     

          เทศบาลตำบลบันนังสตา  ขอเชิญพี่น้องประชาชนทุกชุมชน หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลบันนังสตา  เข้าร่วมโครงการเวทีประชาคม เพื่อรับฟังความคิดเห็นถึงปัญหาและข้อเสนอแนะต่าง ๆ  ที่เกิดขึ้นในชุมชน  เพื่อนำไปจัดแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐

          ดังนั้น เทศบาลฯ  จึงขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมประชุมเวทีประชาคม  ได้ในวันพฤหัสบดี  ที่    พฤษภาคม  ๒๕๕๗  ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป  ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบันนังสตา 
      

ดาวน์โหลดไฟล์ :
      1.ไฟล์แนบที่ 1 (ไฟล์ doc) ขนาดไฟล์ 2.23 MB
      2.ไฟล์แนบที่ 2 (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 259.54 KB
ฝ่าย : สำนักปลัด
เมื่อวันที่ : 28 เมษายน 2557