ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 โทรศัพท์ 0-7328-9563 โทรสาร 0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 34 คน
 
            ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบันนังสตา
เรื่อง : ข่าวประชาสัมพันธ์การรณรงค์การใช้น้ำอย่างประหยัด ในช่วงฤดูแล้ง
รายละเอียด :
               ด้วยเทศบาลตำบลบันนังสตา  ได้ออกประกาศประชาสัมพันธ์การรณรงค์การใช้น้ำอย่างประหยัด  ประจำปี  ๒๕๕๗  เพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับปัญหาการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง  รวมถึงเพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนมีความตระหนักและเห็นคุณค่าของการใช้น้ำอย่างประหยัด  และพร้อมนี้ทางเทศบาลฯ  ได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์การใช้น้ำอย่างประหยัดเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจและพี่น้องประชาชนทั่วไปได้รับทราบ  และใช้ประโยชน์จากสื่อดังกล่าว  รายละเอียดปรากฎตามเอกสารที่แนบไฟล์มานี้
ดาวน์โหลดไฟล์ :
      1.ไฟล์แนบที่ 1 (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 278.92 KB
      2.ไฟล์แนบที่ 2 (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 333.66 KB
      3.ไฟล์แนบที่ 3 (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 544.91 KB
ฝ่าย : สำนักปลัด
เมื่อวันที่ : 11 เมษายน 2557