ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 โทรศัพท์ 0-7328-9563 โทรสาร 0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 13 คน
 
            ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบันนังสตา
เรื่อง : สำรวจสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553
รายละเอียด :
      ตามที่สำนักงานสถิติแห่งชาติ จะจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2553 เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนและลักษณะของประชากรทุกคนที่อยู่ในประเทศไทยในวันสำมะโน  (1 กันยายน 2553)  ดังนั้น  ทางเทศบาลตำบลบันนังสตาจึงขอความร่วมมือมายังพี่น้องประชาชนทุกท่านได้ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติการสำรวจสำมะโนประชากรในเขตเทศบาลฯ ในครั้งนี้ด้วย
ฝ่าย : สำนักปลัด
เมื่อวันที่ : 27 สิงหาคม 2553