ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 โทรศัพท์ 0-7328-9563 โทรสาร 0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 24 คน
 
            ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบันนังสตา
เรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลบันนังสตา เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งผู้ปฏิบัติงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหาร
รายละเอียด :
                ประกาศเทศบาลตำบลบันนังสตา  เรื่อง  การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งผู้ปฏิบัติงาน  เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหาร  ตำแหน่งที่รับสมัครสอบคัดเลือกมีดังนี้
          ๑. หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ  ระดับ ๖  (นักบริหารงานทั่วไป ๖)  จำนวน  ๑  อัตรา
          ๒. หัวหน้าฝ่ายปกครอง  ระดับ ๖  (นักบริหารงานทั่วไป ๖)  จำนวน  ๑  อัตรา
          ๓. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง  ระดับ ๖  (นักบริหารงานคลัง ๖) จำนวน  ๑  อัตรา
โดยผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกยื่นใบสมัครและเอกสารต่าง ๆ  ตามที่คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ  กำหนดด้วยตัวเองได้ที่  งานการเจ้าหน้าที่  ฝ่ายอำนวยการ  สำนักปลัดเทศบาล  เทศบาลตำบลบันนังสตา  ตั้งแต่วันที่  ๒๑  มกราคม  - ๕  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๕๗  ได้ในวันและเวลาราชการ  ซึ่งผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากไฟล์ที่แนบมานี้ 
ดาวน์โหลดไฟล์ :
      1.ไฟล์แนบที่ 1 (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 305.82 KB
ฝ่าย : สำนักปลัด
เมื่อวันที่ : 9 มกราคม 2557