ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 โทรศัพท์ 0-7328-9563 โทรสาร 0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 14 คน
 
            ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบันนังสตา
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การเปิดรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ และผู้พิการ (รายใหม่)
รายละเอียด :
               เทศบาลตำบลบันนังสตา  เปิดรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  (รายใหม่)  ที่ยังไม่เคยขึ้นทะเบียนมาก่อน  เพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  และเงินสวัสดิการเบี้ยความพิการ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558  ตามนโยบายรัฐบาล  มายื่นคำขอรับลงทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ  ได้ตั้งแต่วันที่  1 - 30  พฤศจิกายน  2556  ณ ชั้น 1  งานสวัสดิการสังคมและการเกษตร  สำนักปลัด  สำนักงานเทศบาลตำบลบันนังสตา  ในวันและเวลาราชการ  โดยผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้
ดาวน์โหลดไฟล์ :
      1.ไฟล์แนบที่ 1 (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 154.12 KB
      2.ไฟล์แนบที่ 2 (ไฟล์ pdf) ขนาดไฟล์ 176.81 KB
      3.ไฟล์แนบที่ 3 (ไฟล์ jpg) ขนาดไฟล์ 5.39 MB
ฝ่าย : สำนักปลัด
เมื่อวันที่ : 28 ตุลาคม 2556