ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 โทรศัพท์ 0-7328-9563 โทรสาร 0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 15 คน
 
            ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบันนังสตา
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การกำหนดสมัยประชุมสามัญสภาเทศบาลตำบลบันนังสตา ประจำปี ๒๕๕๖
รายละเอียด :
                ตามที่สภาเทศบาลตำบลบันนังสตา  ได้กำหนดสมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ ๑  และสมัยที่ ๒  ประจำปี ๒๕๕๖  แล้วนั้น
          เทศบาล  จึงขอประชาสัมพันธ์การกำหนดสมัยประชุมสามัญสภาเทศบาลตำบลบันนังสตา  ประจำปี  ๒๕๕๖  ให้คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบันนังสตา  ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ  รายละเอียดปรากฎตามไฟล์ที่แนบมานี้
          จึงขอประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
          
ดาวน์โหลดไฟล์ :
      1.ไฟล์แนบที่ 1 (ไฟล์ doc) ขนาดไฟล์ 66.00 KB
ฝ่าย : สำนักปลัด
เมื่อวันที่ : 15 มีนาคม 2556