ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบันนังสตา เลขที่ 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 โทรศัพท์ 0-7328-9563 โทรสาร 0-7328-9590 สายด่วน 199 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ admin@bannangsata.go.th
วิสัยทัศน์
" เทศบาลก้าวหน้า ปวงประชาเป็นสุข "
   หน้าแรก    แฟ้มภาพกิจกรรม    ติดต่อสอบถาม
    จำนวนผู้ออนไลน์ 16 คน
 
            ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบันนังสตา
เรื่อง : ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๖
รายละเอียด :
     

ด้วยงานสภาเทศบาลตำบลบันนังสตา  จะจัดให้มีการประชุมสภา  สมัยสามัญ  สมัยที่ ๒  ครั้งที่ ๑  ประจำปี ๒๕๕๖  ในวันที่  ๑๑  มิถุนายน  ๒๕๕๖  เวลา  ๑๐.๐๐ น.    ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบันนังสตา

ดังนั้น  เทศบาลตำบลบันนังสตา  จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจทุกท่านเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลบันนังสตา  ได้ในวัน  เวลา  และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน
          จึงขอประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ดาวน์โหลดไฟล์ :
      1.ไฟล์แนบที่ 1 (ไฟล์ doc) ขนาดไฟล์ 33.00 KB
ฝ่าย : สำนักปลัด
เมื่อวันที่ : 4 มิถุนายน 2556